Personlig veiledning

September ❤️

Av og til kan det være veldige nyttig med ei enkel veiledning, en pekepinn på hva det er viktig å ha fokus på akkurat nå 🥰

I oktober tilbyr jeg å trekke ei enkelt veiledning til deg på et konkret spørsmål du har til kun kr 299,-

Veiledningene handler om hverdagen! Det er livet som skjer og de utfordringene som står for døren titt og ofte. Valg skal tas. Kortene behandler de fleste tema og vil gjøre deg mer bevisst, støtte og veilede deg mot å ta kloke og gode beslutninger. 

Jeg ønsker du skal bli mer raus og kjærlig mot seg selv. At du kan akseptere de svake sidene dine og hylle de sterke. Alle våre sider er like viktige. Våg å være synlig, vær feilbarlig og bær vekten av sårbarhet og det livet du har levd til nå. 

Gi aldri bort kraften din for å føle deg trygg. Bær heller utrygghet og tillat svakere sider å skinne frem. Du trenger ikke andres anerkjennelse på deg selv og hvordan du er.

Skriv under her hva du ønsker ei veiledning på. Jo tydeligere spørsmål du har, jo klarere vil veiledninga være 😘