Hva er coaching?

Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål.

Den profesjonelle coachen har utdannelse i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov. Her er det kundens verdier, mål, egenskaper og interesser som står i fokus.

Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at en beveger seg fra nå-situasjonen i retning ønsket endring eller mål. På veien vil det være nødvendig å skape handling for å få ting til å skje.

Fundamentet i coaching baserer seg på et positivt menneskesyn; at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål.

Jeg er utdannet coach fra Handelshøyskolen BI med hovedvekt på team og endringsledelse, fra Høyskolen i Akershus i samarbeid med Norsk Idrettsforbund med fokus på relasjonelt ledelse, og team coaching, fra den danske coachutdanninga JivaYou der vi har med sjelsperspektivet og veiledning innen Energipsykologi.

For spørsmål og bestilling av time, klikk på kontakt under her.

Klikk her: KONTAKT