Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial.


Klikk på lenken for mer info.

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess.

Klikk på lenken for mer info.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes.


Klikk på lenken for mer info.

I en reading jobber vi på det underbevisste plan med å løse opp i fastlåste følelser, tanker og mønster.

Klikk på lenken for mer info.