Bedre selvfølelse!

Hva vurderer du din egen verdi ut i fra?

Selvfølelse handler om hvor verdifull du kjenner deg, hvor du henter din verdi fra. Selvtillit får du oftest fra ytre ting.
Å jobbe med din selvfølelse, vil gi deg en større indre trygghet og styrke. Det andre mener og tenker blir da ikke så viktig. 

I en verden i rask endring, er det viktig at du ser din indre verdi og ikke knytter din verdi opp mot ytre ting som jobb og status.

Du i deg selv er verdifull, uansett hva du har og ikke har.
Dette er det ikke alltid så lett å se selv. Det er derfor viktig at du har noen som ser deg og som kan "speile" deg. Det gjør deg oppmerksom på dine kvaliteter gjennom å øke din bevissthet. 

Mangel på konstruktiv tilbakemelding og støtte, kan gjøre at vi mennesker blir utydelige både for oss selv og andre. Det kan føre til at vi mister tryggheten i oss selv og ikke så lett ser retningen videre i livet.

Vi legger opp til en helg med bevisstgjørende øvelser og prosesser som gjør at du kan jobbe med deg selv og dine tema i 2 dager sammen med en gruppe.

Max 10 deltakere.

Jeg håper at du har tid og lyst til å dykke ned i dette tema sammen med meg! 
Dersom du har en psykisk sykdom eller andre tilstander som vi bør vite om, ønsker jeg at du gir beskjed om det på forhånd ❤️

Tid:_______

kl 10 - 17 begge dagene.

Sted:_______

Pris kr 3400,-

Om du vil stå som arrangør for dette kurset, bare ta kontakt og du vil få kurset gratis. 

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille time, klikk her på KONTAKT.