8. sep, 2015

DAG 308

 

Mot er ikke fravær av frykt, men evnen til å gå videre selv om du er redd.
 
- Ukjent