23. aug, 2015

DAG 294

 

Usvikelig optimisme mangedobler styrken.
 
- Colin Powell