30. mai, 2015

Dag 208

Å, for ein strålande morgon,
å, for ein strålande dag.
Strålande glad kan eg kjenna:
lukka og eg er i lag.
 
Oscar Hammerstein II