Hva drømmer du om?

Opp gjennom hele livet blir vi alle påvirket av andre og våre omgivelser. Dette kan føre til stress og kanskje også utmattelse. Vi kan begynne å tenke feilaktige tanker om oss selv. Dette påvirker din atferd og kan føre til at dine handlinger ikke alltid er like hensiktsmessig. Når du ser sannheten, anerkjenner deg selv og alle dine siffer, vil det bedre ditt selvbilde og din atferd vil endres. Du kan sette deg mye mål og la dine drømmer bli til virkelighet.

✔️ Skyldfølelse og skam er ofte følelser vi bærer med oss. Det er kanskje ikke en gang vår egen skam vi bærer på. Ofte kan den ha blitt påført deg av andre, og du bærer den med deg bevisst eller ubevisst. Ved å se på det, bli bevisst, kan du gi slipp og oppleve at livet blir både lettete og gladere.

✔️ Har du noen gang tenkt at andre har et lettere liv enn deg? Alle har vi vårt, som vi oftest skjuler, så når du slutter å sammenligne din egen innside med det glansbilde du ser av andre sin utside, vil du automatisk gi slipp på uheldig stress.

✔️ Ros gjør oss alle godt. Mangel på ros og konstruktiv tilbakemelding i oppveksten, eller nå, kan føre til at vi mister tryggheten i oss selv. Derfor e4 det helt avgjørende at du både tenker og snakker pent om deg selv. Ved å gi deg selv anerkjennelse, støtte deg selv og finne noen som kan lytte aktivt til deg, vil du finne igjen tryggheten i deg selv.

✔️ Leder du andre? Det kan være ei utfordring. Jeg tilbyr lederstøtte til deg som jobber som leder. Ledere har ofte taushetsplikt og blir ofte sittende alene med mange utfordringer. Det kan av og til føles ensomt. Da er der godt å kunne snakke med en person utenfra som kan tilføre noe nytt, sånn at situasjonen kan sees på en ny måte.

✔️ Vi glemmer ofte gleden og latteren i en travel hverdag.  Har du gjort noe artig for deg selv i dag? Om du ikke helt vet hva som gjør deg glad, kan du tenke på hve som gjorde deg lykkelig som barn. Å gjeninnføre mer glede i livet, vil gi deg energi og overskudd.

Ta gjerne kontakt med meg. Jeg jobber helhetlig. Tanke, kropp og sjel henger tett sammen. Vi vil sammen finne et opplegg som passer deg.
Du kan stole fult og helt på at jeg vil møte deg og dine opplevelser i ydmykhet og  respekt. Taushetsplikt er en selvfølge!


MITT NAVN ER ANNE MARIT

Jeg er utdannet gestaltterapeut, veileder, coach og helbreder.

En gestaltterapeut har minst 7 år med høyere utdanning. (Profesjonsutdanninga for psykologer er 6 år.) Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi der vi ikke er så opptatt av fortiden, men tar utgangspunkt i øyeblikket HER og NÅ. Dette for å bli oppmerksom og bevisst på egne følelser og handlinger, for å bli bedre rustet til å ta valg i livet. Vi har fokus på det friske 💖

Jeg har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Det gjør at jeg har bred erfaring innen samarbeid, utfordringer, konflikter og relasjoner.

Jeg holdt utviklingskurs både til barn/ungdom og til bedriftsledere. Jeg er alltid opptatt av å forstå og se helheten. Dette kan av og til bare gjøres ved å selv fysisk i situasjonen. Teori får ei helt annen mening, når du selv prøver det ut i praksis. Jeg har derfor i en lengre periode vært ansatt som leder med ansatte og hatt personalansvar.
Jeg har også en Bachelor i ledelse fra BI med spesialisering er innen coaching, teamarbeid, relasjon -og endringsledelse.

De siste 4 årene har jeg studert sjamanisme og utforsket naturens magi. Naturen er vår beste kilde til healing.  I vårt moderne samfunn har vi fjerent oss fra naturen og det naturlige. Vi har nesten glemt at vi selv er en del av en helhet. Det som er bra, er at det aldri er for sent å lære dette på nytt.


Ta gjerne kontakt med meg for avtalte, eller om du har spørsmål.

Klikk her: KONTAKT

💖-lig hilsen Anne Marit