Hvor verdifull kjenner du deg?

Selvfølelse handler om hvor verdifull du kjenner deg, hvor du henter din verdi fra. Selvtillit får du oftest fra ytre ting.
Å jobbe med din selvfølelse, vil gi deg en større indre trygghet og styrke. Det andre mener og tenker blir da ikke så viktig. 

I en verden i rask endring, er det viktig at du ser din indre verdi og ikke knytter din verdi opp mot ytre ting som jobb og status.

Du i deg selv er verdifull, uansett hva du har og ikke har.
Dette er det ikke alltid så lett å se selv. Det er derfor viktig at du har noen som ser deg og som kan "speile" deg. Det gjør deg oppmerksom på dine kvaliteter gjennom å se den andre. 

Mangel på konstruktiv tilbakemelding og støtte, gjør at vi blir utydelige både for oss selv og andre. Det kan føre til at vi mister tryggheten i oss selv og ikke så lett ser retningen videre i livet.

 

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille time, klikk her på KONTAKT.