Hva ønsker du å utvikle?

 

For å utvikle deg videre, må du først vikle deg selv ut av gammelt tanke -og handlingsmønster som ikke lenger tjener deg. Dette er en prosess.

En prosess starter alltid med ett skritt, kanskje et bittelite skritt, og så følger ett nytt skritt.... Det er på den måten vi kommer oss fremover. Ting tar tid om du ønsker kvalitet På et dypt plan.

jeg går gjerne veien sammen med deg ❤️

Utvikling skjer, også for meg, i samspill med andre.
Jeg er derfor, blant annet, medlem i BI-alumni (nettverk for tidligere studenter med en grad fra Handelshøyskolen BI), Trondheim Coach Forum, NGF (Norsk Gestalt Forening)

Det er viktig for meg å være faglig oppdatert. Det gir trygghet både for deg og meg. På denne måten får jeg også ny motivasjon. Det er stadig ny forskning på ulike områder, og mye er bra.
Å utveksle erfaringer med andre som er interessert i mennesker og menneskelig utvikling gir inspirasjon og øker min kunnskap og bevissthet.