Pedagogisk forankring

 

Uttrykket “Å lære er å oppdage” stammer fra F. Perls, og siktet til det å vokse og modnes som menneske. Det er ikke nok å lære om den verden jeg lever i, men også å lære om meg selv (bli seg selv bevisst), og mitt forhold til andre mennesker.

Psykoterapi er stort sett hjelp til selvhjelp. Klienten vil lære å kjenne seg selv bedre, samt få bedre kjennskap til sine ulike reaksjoner og relasjoner. Det samme gjøres ved skolen som et ledd i undervisningen.

 

LÆRING GJENNOM OPPDAGING

Oppdagelsesaspektet som læringsmetode er eldgammel (Sokrates) og den blir mer og mer anerkjent (blant annet via R. Steiner og M. Montesorri). Konfluent undervisning er del av gestalttilnærming. Konfluent pedagogikk er pedagogdelen av gestalttilnærmingen. Metodene som brukes i undervisningen ved skolen fører naturlig til integrering/assimilering av gestaltfilosofi hvis studenten er motivert for det. En gestaltterapeut vil tilegne seg pedagogiske kunnskaper, teori og praksis vil henge sammen. Gestaltterapeuten har vist personlig vekst, og han bruker “gestalt” i hverdagen.

Oppdagelsesmetoden i undervisning bygger tradisjonelt på intellektuell aktivitet slik som resonnering, analysering og ved å trekke logiske slutninger. Konfluent pedagogikk som brukes i skolens undervisning, bygger i tillegg på informasjon fra forestilling, kroppssensasjoner, intuisjon og følelser. Vi tar kort sagt i bruk flere informasjonskanaler, hvilket gjør studiet nyansert, fyldigere og rikere og gir mening. Hvis jeg skal finne mening i det jeg gjør, må jeg komme i personlig forhold til det. Det kan jeg kun gjøre hvis jeg engasjerer hele meg! Det er stor forskjell på hva jeg vet, og hva jeg har innsikt i. Min innsikt svarer til min assimilasjon og integrasjon av kunnskap som jeg har ervervet, ikke bare intellektuelt, men også vet hjelp av følelser osv.

Kilde: gestalt.no

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille time, klikk her på  KONTAKT.