Forstå deg selv gjennom de syv energitypene

 

Vilje – Følelse – Tanke – Fantasi – Logikk – Lidenskap – Handling

Ut av disse syv grunnleggende energiene får vi altså:

  • 7 Essenstyper (sjelsenergier)
  • 14 Personlighetstyper (ekstrovert / introvert)
  • 63 Talenter
  • 56 Begrensere

Når du har funnet din essenstype og din personlighetstype (introvert eller ekstrovert) har du funnet nøkkelen til din Væren / Gjøren balanse. Dette i seg selv vil lede deg til større glede, mer meningsfull-het og gjennomslagskraft. Det handler om å «tre i karakter».

Når du i tillegg har oppdaget dine fem største talenter, og dine tre største begrensere kan vi starte arbeidet med å balansere, utvikle, støtte og utforske, hva som skal til for at du virkelig skal komme til uttrykk i et modent og autentisk uttrykk.

Så topper vi det hele med å integrere din mentale, følelsesmessige og kroppslige energi.

Når din sjelsenergi forsøker å komme til uttrykk gjennom en støyete personlighet (fylt med begrensere og underutviklede eller overutviklede talenter) kan det by på utfordringer. Kanskje er det den kroppslige energien som til slutt sier nok er nok. Det er ofte i akkurat dette feltet enkelte mennesker kan kjenne på det vi kaller «utbrenthet», eller av uforklarlige grunner kjenner seg utmattet eller umotiverte.

Vi kaver rundt i verden, uten egentlig å vite hva som skal til for å oppnå større fokus, mer trygghet, ta bedre valg for oss selv. Det kan bli veldig slitsomt. Og til tider temmelig meningsløst.

Ved å bruke Energipsykologi blir man også mer oppmerksom på de nyanserte forskjellene på oss som mennesker, på en måte som åpner for mer empati og forståelse både for deg selv og for de menneskene du har rundt deg i livet. Det er jo en bonus.

 

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille time, klikk her på  KONTAKT.