HVORDAN BLI GESTALTTERAPEUT

Jeg har studert ved NGI; Norsk gestaltinstitutt høyskole. Studiet går over 4 år og fører til tittelen Gestaltterapeut. Utdannelsen gir rett til medlemskap i Norsk Gestaltterapeut Forening og NGF med rett til å benytte betegnelsen Registrert Gestaltterapeut MNGF.

Skolen er godkjent som Høyskole og studiet er godkjent av NOKUT, og tilsvarer to års universitetsstudie (Mellomfag) og gir 120 studiepoeng.
 
Vil du vite mer om studiet? klikk her: Norsk GestaltInstitutt - Høyskole.