De grunnleggende teoriene i Gestaltterapi er:

Gestaltterapi-teori bygger på en kombinasjon av filosofier, teori, prinsipper og modeller. 

 

Fenomenologi (Edmund Husserl)

Eksistensialisme (Sartre, Kirkegaard, Nietzche)

Feltteori (Kurt Lewin)

Loven om pregnans (Max Wertheimer)

  • Kreativ tilpasning (Perls, Hefferline, Goodman)
  • Kontaktgrense (Erving og Miriam Polster)

Regulering av Selvet (Selvet definert som kontakt)

  • Id, Ego, Personlighetsfunksjon (Perls, Hefferline, Goodman)

 

Modeller for kontaktprosesser (selv-regulering som kontakt med omgivelsene)

  • Erfaringskurven (Zinker)
  • Kontaktformer (Wheeler, Clarkson)
  • Kontaktsyklusen (Gaffney)

 

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille time, klikk her på  KONTAKT.