Hva er energipsykologi?

Energipsykologi

Kort fortalt bygger Energipsykologien på typologien til grunnleggeren av psykosyntesen, Dr. Roberto Assagioli (1888-1974), i tillegg til esoterisk psykologi og integral spiritualitet.

Den er altså fundert i psykosyntesen, og Assagiolis typelære stammer fra hans egne studier hos Alice A. Bailey’s lære om «De Syv Stråler».

 

Hvor kommer energiene fra?

Energipsykologien tar utgangspunkt i at alt er energi, det vil si at universet, naturen og mennesket er et uttrykk for energi, og vi antar at de syv livsenergiene oppstår i mennesket som følge av syv psykologiske funksjoner som alle mennesker har.

Den Sveitsiske psykiateren C. G. Jung (1875–1961) har foreslått fire psykologiske funksjoner som i dag er blitt en alment brukt teori, spesielt innenfor person-typologi. Disse fire funksjonene er tanke, følelse, intuisjon og sansning, og er våre redskaper i forhold til å forstå oss selv og den verden vi lever i.

Jung og Assagioli vanket i de samme kretsene, og Assagioli foreslår i stedet syv psykologiske funksjoner, og det er dem JivaYou primært er inspirert av. Assagioli var opptatt av at vi er mer enn bare personligheten vår, og disse psykologiske funksjonene er intelligenser og erkjennelse-redskaper selvet bruker på sin reise gjennom livet.

Selvet er det bevisste jeg– den selverkjennende bevissthet i alle mennesker.

I nyere tid har Kenneth Sørensen og Søren Hauge utviklet denne typologien (JivaYou) til det vi i dag kaller energipsykologi, og dette innebærer bl.a. en svært omfattende online test som vil gi et nyansert og sammensatt bilde på hvilke energityper som er i spill hos en person. Både i personlighet og i essens.

Jiva betyr «unik identitet» på sanskrit, et av verdens eldste språk. JivaYou handler om deg, og derfor sier vi JivaYou – «din unike identitet».

 

Les mer om Energipsykologi her: http://jivayou.com

 

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille time, klikk her på  KONTAKT.