MNGF (Medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening)

For å benytte initialene MNGF må gestaltterapeuter være utdannet ved en EAGT-godkjent (European Association of Gestalt Therapy)  utdanningsinstitusjon. Praktiserende terapeuter og medlemmer av MNGF må motta veiledning, samt følge NGFs (Norsk Gestaltterapeutisk Forening) etiske retningslinjer. NGF er medlem av EAGT.

I større og større grad benytter helsevesenet gestaltterapeuter både i og utenfor offentlige behandlingsinstitusjoner.

Registrerte gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk. Gestaltterapeuters virksomhet er regulert av lov om alternativ behandling, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt.

Som Gestaltterapeut er vi gjennom vårt medlemskap i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) forsikret gjennom forsikringsselskapet Gjensidige. Dette ivaretar både deg som klient og oss som terapeuter. Medlemskapet i NGF forplikter oss til at vi årlig oppdateres oss faglig, samt at vi jevnlig gjennomfører veiledning hos en NGF godkjent veileder på vårt arbeid som terapeut.

Klientene har klagerett.