Hva er din livsvei?

Alle med livserfaring vet at det er veien vi går, som gjør oss til den vi er, og at det å oppnå et mål i seg selv ikke er det viktigste.

 

Det er likevel viktig å sette seg mål. Målet virker som et fyrtårn som skipet styrer mot, og uten fyrtårn vil skipet seile i rom sjø og ende opp der vær, vind og strøm fører det.

 

Vår sjel har konkrete tema den ønsker å jobbe med og lære mer om, og disse danner livets røde tråd. Jo mer vi klarer å følge denne røde tråden, desto mer meningsfullt finner vi livet og desto mer glede og lykke vil vi kjenne.

 

 

Vår bevissthet er bare en liten del av vårt potensialet.

Livets mysterium er på mange måter oppklart. Biokjemisk, cellebiologisk og evolusjonsbiologisk forskning har langt på vei godt oss et fullgodt svar på hva liv er, og det kan forklares gjennom naturlover innen fysikk og kjemi.

 

Men spørsmålet om vår bevissthet, om hvordan den oppstår og hva som skaper den, er fortsatt helt uløst, sier hjerneforsker Johan F. Storm ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap ved Universitetet i Oslo.

 

 

Vår eteriske kropp

Mer kommer 😎