Velkommen!

Ønsker du en person å snakke med, en som er tilstede bare for deg, en som lytter til deg, gir deg rom, tid og støtte uten å tolke og dømme?

Det kan være at du ønsker å øke din selvfølelse, få større indre trygghet, bli bedre kjent med deg selv, akseptere hele deg, ønsker et liv med mindre stress, har behov for å rydde i tanker og følelser eller er usikker på hva du skal gjøre fremover. Av og til kan det være godt å ha en person med tausheetsplikt å snakke med, en som kan stille deg spørsmål, være sparringspartner og støtte. Støtte er viktig i alle livets situasjoner.

Sammen kan vi jobbe med din utvikling, sånn at du kan utnytte ditt fulle potensial. Vi kan også jobbe med utvikling av din bedrift, ditt styre eller din organisasjon. 

 

Jeg tilbyr både terapi, coaching og veiledning

Når jeg jobber finnes det ikke noe som er "rett" eller "feil", ting er akkurat som de er, og det er veldig befriende i en verden der vi ofte måler og veier. Der vi vurderer oss selv opp mot andre, uten å se oss selv som det fantastiske unike mennesket vi er.

Som JivaYou Coach er jeg sertifisert til å gi deg, en av verdens mest nøyaktige personlighetstester. Der vil dine styrker og forbedringspotensialer bli beskrevet. Du vil få et dokument på 83 sider. Dette stoffet jobber vi med sammen, og du vil få øvelser på hvert område. Dette er også en fin måte å jobbe på for team og grupper, der teamet blir kjent med hverandre på en ny måte og ser hvor de kan utfylle hverandre for å fungere best mulig.

En prosess starter alltid med ett skritt, og så følger neste skritt.... Det er på den måten vi kommer oss fremover.

Utvikling skjer, også for meg, i samspill med andre. Jeg er derfor, blant annet, medlem i BI-alumni, Trondheim Coach Forum, Trøndelag Gestalt Utvikling og MNGF (Medlem i Norsk Gestalt Forening). Der blir jeg oppdatert faglig, finner motivasjon og utveksler erfaring.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, og vi kan avtale en samtale eller et møte. 

 

Anne Marit Stene Myrmo

Når DU begynner å jobbe med DEG selv, da kan magiske ting skje....